Svenska Algfabriken tar fram alger för bättre solceller

Solceller är ett mycket spännande ämne. Vi följer med i utvecklingen hos Svenska algfabriken, Swedish Algae Factory. Den kiselalgen som de fått fram är bland annat avsedd för att höja verkningsgraden i solceller. Företaget uppger att deras material i tester visat att det kan öka verkningsgraden i grätzelsolceller med upp till 60 procent och i kiselbaserade solpaneler med minst 4 procent.

Algerna produceras i ett växthus i Kungshamn. Ny Teknik har skrivit en bra artikel, läs gärna den.

Entreprenör för detta är Hansson & Söner och Elinstallation Väst utför arbetet.

Snabbanslutning